Przejdź do treści

Łańcuchy sworzniowe

Nitowane bez podkładek

Nitowane z podkładkami

Ogniwa końcowe

Odmiana lekka typ "L"